Danseliste

Linedance

Danseliste

Link til dansebeskrivelse / stepsheet finner du i navnet på dansen

NIVÅ 1, Vår 2021

Dato

Dans

Koreograf


Line dance kurser er innstilt inntil videre pga. Covid-19Tidligere år: