Danseliste

Linedance

Danseliste

Link til dansebeskrivelse / stepsheet finner du i navnet på dansen

NIVÅ 1, VÅR 2022

Dato

Dans

KoreografNIVÅ 2, VÅR 2022

Dato

Dans

Koreograf


NIVÅ 3, VÅR 2022

Dato

Dans

Koreograf
Tidligere år: